Reserveer een taxi
033-750 5593

Contact

Contact

Taxi van A naar B

Magelhaenstraat 3b

3814 XH Amersfoort

0031 6 19090903

Email: info@taxivananaarb.nl
Website: www.taxivananaarb.nl

IBAN nr: NL28INGB0007463957

KvK: 67058213

BTW nr: NL 1724.66.052B02


  Openingstijden Taxi Amersfoort

  24/7

  Contact- en/of klachtenformulier Taxi Amersfoort

  Als vervoersbedrijf proberen wij een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden. Helaas lukt dat niet altijd, daarom bieden wij u de mogelijkheid ons te wijzen op zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Door gebruik te maken van het contactformulier op deze pagina kunt u aangeven waarom en waarmee wij in gebreke zijn gebleven en wat wij kunnen doen ter verbetering. Wij vragen u echter eerst telefonisch contact te zoeken met onze centrale en te proberen of u er met de centralist kunt uitkomen.

  Als u het contactformulier invult, is het belangrijk dat u aangeeft wat de klacht is en welke rit, chauffeur en/of taxi het betreft. Hoe meer informatie wij van u ontvangen, hoe gerichter wij uw klacht kunnen behandelen. Een klacht kan ook door een belangenbehartiger of getuige van de reiziger worden ingediend.
  U kunt uw klacht ook mailen naar info@taxiamersfoort.nl
  Ook hier geldt dat hoe meer informatie wij van u krijgen, hoe gerichter wij uw klacht kunnen behandelen.

  U heeft wel een klacht, maar wilt deze liever niet direct bij ons indienen.
  U kunt dit dan doen via Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Deze stichting is tot stand gekomen door een samenwerking van reizigersorganisatie Rover, branchevereniging KNV Taxi en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.Deze stichting heeft hiervoor een speciale website opgericht www.taxiklacht.nl
  Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0900-2021881 (€ 0,13 per minuut ).

  Als u uw klacht schriftelijk wilt indienen, kunt u dat doen bij:
  Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer
  Postbus 19365 2500 CJ Den Haag

  Als u vindt dat uw klacht niet of niet voldoende wordt behandeld of u bent het niet eens met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de
  Landelijke Geschillencommissie Taxivervoer.
  Het adres is:
  De Geschillencommissie
  Postbus 90600 2509 LP Den Haag
  Telefoon: 070 31 05 310